בקרת איכות

מדיניות האיכות שלנו

מדיניותה של קמיג גלאס היא לשמור על האיכות הגבוהה של שירותיה ומוצריה.

המטרה שלנו היא לספק מוצרים ושירותים נלווים. העולים על הציפיות של לקוחותינו.

כל המוצרים והשירותים יעמדו בדרישות הלקוחות. זה ייעשה על ידי שמירה על קשר הדוק עם הלקוחות ועל ידי עידוד תקשורת טובה.

ההנהלה העליונה תבטיח כי הצהרת איכות זו מתאימה לארגון ותושג על ידי:

● מתן מסגרת לביסוס ובדיקת יעדי ניהול ואיכות.
● תקשר את המדיניות והנהלים בארגון.
● מתן הכשרה ופיתוח של עובדים ושימוש בשיטות עבודה מומלצות.
● קבלת משוב לקוחות ושיפור מתמיד של תהליכים בהתאם לצרכי הארגונים. שפר את האפקטיביות של מערכת ניהול האיכות בהתאם ל ISO 9001: 2015.